سرپرست سازمان حراست صنعت نفت منصوب شد

وزیر نفت در حکمی، جلال اسماعیلی، معاون پشتیبانی سازمان حراست صنعت نفت را با حفظ سمت، به سرپرستی این سازمان منصوب کرد.

در حکم بیژن زنگنه خطاب به اسماعیلی آمده است:

“بدینوسیله تا تعیین رییس سازمان حراست صنعت نفت،‌ با حفظ سمت به عنوان «سرپرست سازمان» منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود نسبت به انجام وظایف و امور محوله طبق ضوابط و مقررات، اهتمام ویژه داشته باشید.

از درگاه الهی برای شما توفیق مسئلت می‌نماید.”

بر اساس این گزارش، اسماعیلی در مدت ۲۳ سال سابقه  خدمت در صنعت نفت، در سمت‌های مختلفی اعم از ریاست حفاظت فناوری اطلاعات، ریاست حفاظت الکترونیک و ریاست امور اداری و پشتیبانی در حراست شرکت ملی نفت ایران و همچنین معاونت آموزش و بهسازی و معاونت پشتیبانی سازمان حراست صنعت نفت فعالیت داشته است.