رانش زمین علت شکستگی لوله انتقال نفت مارون

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: رانش زمین موجب شکستگی لوله انتقال نفت مارون در شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری شد.

به گزارش نفیر (خبرگزاری نفت ایران)، اقبال عباسی شامگاه یکشنبه در جلسه مدیریت بحران شهرستان اردل با اشاره به اینکه رانش زمین موجب شکستگی لوله انتقال نفت مارون در شهرستان اردل شد، اظهار داشت: رانش زمین موجب حرکت تکه سنگ بزرگ در منطقه شده است که موجب شکسته شدن خط لوله انتقال نفت در این منطقه شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: حرکت سنگ و قرار گرفتن آن در مجاورت لوله انتقال نفت مارون موجب فشار بر روی این لوله انتقال و شکستگی آن شده است.

وی گفت: در حال حاضر خط انتقال نفت خوزستان- مارون- اصفهان متوقف شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شکسته شدن لوله نفت در منطقه میانکوه اردل موجب خسارت‌های قابل توجهی در بخش کشاورزی شده است که میزان خسارت‌ها برآورد شود.

وی تاکید کرد: روز دوشنبه ستاد مدیریت بحران تشکیل می‌شود و خسارت‌ها بررسی می‌شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه عوامل خطر ساز در منطقه رفع شده است، گفت: نیروی امدادی نقش مهمی در مناسب سازی منطقه و رفع عوامل خطر ساز در منطقه داشتند.