عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

“نفت و گاز و پتروشیمی” جز ویرانی برای استان بوشهر چیزی نداشته

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می گوید حضور مدیران ناکارآمد سبب شده تا صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی غیر از ویرانی، تخریب محیط زیست و آلودگی، دستاورد خاصی برای استان بوشهر نداشته باشد.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ ابراهیم رضایی در جمع اهالی روستای میان‌دشت اظهار داشت: در حالی که فرصت‌های شغلی بی‌شماری در صنایع نفت و گاز استان بوشهر فراهم شده است، جوانان ما بیکار هستند.

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستاورد صنایع نفت و گاز برای استان بوشهر ویرانی و آلودگی بوده است، صنایع پارس جنوبی به غیر از ویرانی، تخریب محیط زیست و آلودگی دستاورد خاصی برای ما نداشته است و دیگر امید چندانی به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نداریم.