مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در غرفه اتحادیه سراسری صنایع پائین‌ دستی حضور یافت

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با حضور در غرفه اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی با مدیران این اتحادیه دیدار و گفتگو کرد./ نفیرنفت