۸۵ درصد تجهیزات صنعت نفت و پتروشیمی در داخل کشور تولید می شود

محمدپور، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران اظهار کرد: ۸۵ درصد تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ما در داخل کشور تولید می شود.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ رضا نورایی، مدیر ارشد اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی ایران، با اشاره به دستاوردهای کشورمان در حوزه تولید گفت: با رشد فکری جامعه ایران در این سالها جریان پیشرفت و جریان توسعه به ویژه در حوزه ماشین سازی هم خود به خود شکل گرفت.

او با بیان اینکه ۸۰ درصد ماشین های صنایع غذایی ایران، ساخت داخل و با کیفیت هستند، افزود: در حال حاضر بخش بزرگی از تولیدات این صنعت از طریق همین ماشین های ایرانی انجام می شود و این حاصل خودباوری تدریجی و هماهنگی با یافته های علمی است.

نورایی اظهار کرد: ماشین سازان در مسیر فناوری با چالش هایی مواجه می شوند که گاهی حل این چالش ها دست خودشان نیست و برای رفع این چالش ها و پیشرفت نیازمند همراهی دولت هستند.

او درباره دغدغه تولیدکنندگان و صنعتگران کشورمان گفت: قوانین گمرکی و قوانین مربوط به ساخت داخل و حمایت از تولید و مسائل بیمه کل تولید را تحت تاثیر قرار می دهد و این دولت است که باید دغدغه تولیدکنندگان و ماشین سازان را پیگیری و رفع کند.

مدیر ارشد اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی ایران اظهارکرد: در حال حاضر صنعت ماشین سازی در کشور ترکیه و هند هم وجود دارد اما مدیریت فناوری و توانمندی خاص ایران در این حوزه باعث شده که خود اروپا هم بیشتر روی ایرانیان حساب باز کنند.

نورایی با اشاره به اینکه در حال حاضر سفارشات و برنامه ساخت ماشین سازان ایرانی پُر است و هیچ رکودی در این صنعت وجود ندارد گفت: البته ما در شرایط سختی کار می کنیم اما پیشرفت های بسیار خوبی هم کردیم و در نقطه مطلوبی قرار داریم.

در ادامه، مجید محمدپور، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: در حال حاضر ۸۲۰ شرکت حقوقی با دو هزار واحد پیمانکاری زیرمجموعه این انجمن فعالیت می کنند.

او با اشاره به اینکه انجمن ۸۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده است، افزود: از این ۸۲۰ شرکت، حدود ۱۸۲ شرکت دانش بنیان هستند و همه شرکتهای زیرمجموعه این توان را دارند که سالانه ۵ میلیارد یورو قرارداد در حوزه تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی اجرا کنند.

محمدپور با بیان اینکه ۸۵ درصد تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ما در داخل کشور تولید می شود گفت: این وضعیت حاکی از این است که ما به دانش و توانمندی تکنولوژی، طراحی، ساخت و مونتاژ دست پیدا کرده ایم.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از فعالیت ۱۱ کمیته تخصصی در انجمن سخن گفت و افزود: وظیفه اصلی این کمیته ها، بررسی روند تکنولوژی، عمق ساخت، وضعیت توانمندی کشور و همچنین پیش بینی برای رسیدن به مسائل فنی و مشکلات موجود در کشور است.

او با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۴۰ درصد ظرفیت سازندگان ما خالی است گفت: دلیل خالی بودن ظرفیت این است که ما به همان میزان که در سمت عرضه کار کردیم در حوزه تقاضا و مطالبات کار نکرده ایم.

محمدپور ثبت سفارشات و ترخیص و تغییر دائم آئین نامه ها بانک مرکزی را از جمله چالش های این حوزه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر با وجود اینکه وزارت صمت نسبت به ثبت سفارش اقدام کرده اما همچنان بسیاری از پرونده های ما در بانک مرکزی مشکل تخصیص ارز دارند.

او از افزایش هزینه مواد اولیه در کشور نیز به عنوان چالش دیگر یاد کرد و افزود: دولت باید برای ساخت مواد اولیه در داخل کشور سرمایه گذاری کند اما هنوز بخش زیادی از مواد اولیه مورد نیاز ما از خارج تأمین می شود.