جابجایی های غول آسا‌؛

فیلم؛ جابجایی‌ قطعات بزرگترین برج صنعت پتروشیمی کشور آغاز شد

قطعات عظیم برج ابتدا به صورت حمل جاده‌ای از شیراز به بندرعباس می‌روند تا با کشتی به ماهشهر رسانده شوند و در پتروشیمی بوعلی سینا نصب شوند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  قطعات عظیم برج ابتدا به صورت حمل جاده‌ای از شیراز به بندرعباس می‌روند تا با کشتی به ماهشهر رسانده شوند و در پتروشیمی بوعلی سینا نصب شوند.