گزارش ویدئویی؛ مهندسین ایرانی ‌ توانستند‌؛ پتروشیمی‌مسجدسلیمان به تولید رسید 

محصول اوره در واحدگرانولیتور  پتروشیمی مسجدسلیمان به تولید رسید

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ عملیات تست و راه اندازی تجهیزات واحدگرانول اوره پتروشیمی مسجدسلیمان به دست متخصصین ایرانی انجام گرفت.

واحد اوره و آمونیاک این پتروشیمی طی روزهای آینده به صورت رسمی به مدار تولید محصولات پتروشیمی کشور اضافه خواهد شد.