افزایش تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد با صندوق بازنشستگی صنعت نفت

تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد با صندوق بازنشستگی صنعت نفت، از یک هزار مرکز فراتر رفت و ضریب دسترسی به مراکز درمانی با ارتقای چشمگیری همراه شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد با صندوق بازنشستگی صنعت نفت، از یک هزار مرکز فراتر رفت و ضریب دسترسی به مراکز درمانی با ارتقای چشمگیری همراه شد.

به گزارش صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، پارسال صندوق بازنشستگی صنعت نفت با ۸۰۰ مرکز درمانی طرف قرارداد بود و امسال با اضافه شدن ۲۵۰ مرکز جدید درمانی و تشخیصی، تعداد کل این مراکز به یک هزار و ۵۰ محل رسید. از این رو ضریب دسترسی بازنشستگان صنعت نفت به مراکز درمانی، افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت.
صندوق بازنشستگی صنعت نفت، افزون بر انعقاد قرارداد با مراکز درمانی دولتی با مرکز درمانی خصوصی باکیفیت نیز قرارداد همکاری منعقد کرده است تا در خدمت بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان باشند. این موضوع سبب شده است سرعت دسترسی به مراکز درمانی بیشتر شود و امکان انتخاب‌های متنوعی در زمینه درمان برای بازنشستگان فراهم شود. هم‌اکنون و در روزهای پایانی سال ۹۹، در حالی به تعداد ۱۰۵۰ مرکز درمانی رسیدیم که صندوق در سال ۹۲، تنها ۱۷۰ مرکز درمانی طرف قرارداد داشت، همچنین روند افزایش مراکز تشخیصی و درمانی، سال آینده نیز همچون امسال، ادامه می‌یابد.