رکورد بی سابقه تولیدات پلیمری پتروشیمی امیرکبیر در سال ۹۹ از بدو راه اندازی تاکنون

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ پتروشیمی امیرکبیر توانست در روزهای پایانی سال ۹۹ ؛ رکورد تولیدات محصولات پلیمری خود را به میزان چشم گیری افزایش داده و از مرز ۶۰۰ هزار تن عبور کند. رکوردی که نه تنها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بوده بلکه از بدو راه اندازی پتروشیمی امیرکبیر تاکنون بی نظیر بوده است.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر؛این دستاورد مرهون هم افزایی تیم مدیریت، تلاش و کوشش همه مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر و همچنین برنامه ریزی های صحیح صورت گرفته در بخش تولید،تعمیرات و بازرگانی بوده است.

 

انتظار می رود تولیدات پلیمری امیرکبیر با توجه به تعمیرات اضطراری انجام شده طی روزهای اخیر و برنامه ریزی های پیش بینی شده در سال آینده روند صعودی قابل توجهی داشته باشد.