سید بها الدین طباطبایی مدیرعامل پتروشیمی شیمی‌بافت شد/ خیز‌ “شمس”برای غدیر

بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار نفیرنفت از کمیته انتصابات شستا، سید بهاءالدین طباطبایی از گزینه های پیشنهادی آقاجری نماینده ماهشهر، با موافقت این کمیته، به عنوان مدیرعامل پتروشیمی شیمی‌بافت منصوب‌ شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ دلیل برکناری شمس از این‌ سِمت، عدم موفقیت در حل و فصل پرونده‌های حقوقی و عرضه “شیمی‌بافت” در بورس عنوان شده است.

به گزارش اطلاعات دریافتی نفیرنفت، محسن‌ شمس‌ لابی خود را برای تصاحب پتروشیمی همسایه، که مدتی‌ست‌ بدون مدیرعامل اداره می‌شود آغاز کرده است.