رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران منصوب شد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران با حکم مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

حسن منتظرتربتی، معاون وزیر نفت در امور گاز طی حکمی، «حسین علیزاده» را به‌عنوان معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران منصوب کرد.