رشد ۱۵۳ درصدی فروش پتروشیمی پارس

جمع فروش پتروشیمی پارس در بهمن ماه ۱۳۹۹ بالغ بر دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان شد که همگی مربوط به فروش داخلی است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در همین حال مجموع فروش ۱۱ ماهه ۱۳۹۹ به بیست و دو هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (چهارده هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان) ۱۵۳ درصد رشد داشته است.

استایرن منومر بیشترین سهم از فروش محصولات پتروشیمی پارس را به خود اختصاص داده است. سپس تولوئن و بوتان بیشترین سهم از فروش را به خود اختصاص داده اند. میزان فروش ماهانه شرکت در سال ۹۹ روند رو به رشد را تجربه نموده است که ناشی افزایش نرخ فروش محصولات می باشد.
شرکت پتروشیمی پارس جز شرکت های فعال در زمینه تولید گاز اتان، پروپان، بوتان، پنتان پلاس، استایرن منومر، اتیل بنزن و تولوئن بنزن در کشور، با ظرفیت اسمی ۴۲۴۹ هزار تن در سال می باشد. پتروشیمی پارس سهم ۷۶  درصدی از استایرن منومر و سهم ۳۹ درصد از پروپان و بوتان را در بین شرکت های پتروشیمی فعال در کشور دارد.