“امرایی” مدیرعامل پتروشیمی شیراز شد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ رییس هیئت مدیره پتروشیمی شیراز در حکمی امین امرایی را به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت منصوب کرد.

امین امرایی با صدور حکمی از سوی افشار بازیار رییس هیئت مدیره پتروشیمی شیراز ، به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت منصوب شد.