شهروند خبرنگار افشاگر تهدید به شکایت شد؛

تخلیه پسماند شرکت نفت مارون در رودخانه غیزانیه

شبکه ی خبری عصرجنوب ویدئویی منتشر کرده که نشان می‌دهد یکی از شرکت‌های نفتی فعال در غیزانیه، پساب‌های حاصل از فعالیت‌های صنعتی را در منابع آبی کشاورزان‌ تخلیه کرده‌ است و حالا شرکت نفت با تائید موضوع به موضوع واکنش نشان داده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شرکت نفت مارون با تایید تخلیه پسماند نفتی در رودخانه اهواز این اقدام را خودسرانه خوانده و  البته معترضان به آلودگی و تهیه کننده فیلم را تهدید به شکایت کرده است.

این شرکت در وبسایت خود نوشت: راننده یکی از این خودروهای سپتیک پس از جمع‌آوری پسماندها در مجتمع صنعتی شماره ۱ مارون و تخلیه آن در حوضچه‌های ویژه دفع در همان مجتمع، خودسرانه بخشی از پسماند را در سپتیک نگه داشته و متاسفانه آن را در مجاورت کانال آب کشاورزی روستاهای اطراف همان مجتمع صنعتی رهاسازی می‌کند.

در ادامه افراد سودجو نیز فرصت را مغتنم شمرده، از محل تصویربرداری کرده و این تصاویر را در فضای مجازی به اشتراک گذاشتند. کارگروه تخصصی شرکت به سرعت وارد عمل شد و همه پسماندها را جمع‌آوری کرد.