هلدینگ خلیج فارس سهام‌ نوری، شگویا، پارس و مبین را بیمه کرد

اوراق اختیار فروش تبعی چهار نماد از شرکت‌های تابعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شامل نوری، پارس، مبین و شگویا ظرف یک هفته آینده منتشر می‌شود.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ جواد عشقی‌نژاد، مدیرعامل شرکت مدبران اقتصاد با اعلام این خبر اظهار کرد: سهامداران این نمادها برای اطمینان از سرمایه‌گذاری خود در بازار سرمایه، می‌توانند این اوراق که حکم بیمه سهام با سود ۲۲ درصد به مدت یکسال دارد را خریداری کنند.

وی یادآور شد: مبنای اعمال سود ۲۲ درصد به قیمت امروز این نمادهاست و فقط دارندگان سهام‌ این شرکت‌ها برای برخورداری از این سود و بیمه، می‌توانند از روز دوشنبه در اوراق نمادهای هنوری، هپارس و همبین و همچنین ظرف یک هفته آینده نیز اوراق مربوط به شگویا را با نماد هشگویا از طریق بورس خریداری کنند.