ادامه گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای و فشارها برای دو معاونت مهم باقی‌مانده در وزارت نفت

با ادامه فشارها بر وزیرنفت برای انتصاب دو معاونت مهم نفت و پتروشیمی،گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای همچنان ادامه دارد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ آنگونه که نفتی‌ها نوشته؛ به زودی عبدالحسین بیات به عنوان قائم مقام وزیر نفت، خجسته مهر به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت و حیدرنیا به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسماً معرفی خواهند شد.