«کاهکش» مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران شد

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با صدور حکمی مهرداد کاهکش را به‌عنوان مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ علیرضا دانشی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با برشمردن اهم وظایف مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران، از زحمات احمد پورهادی در مدت تصدی سرپرستی مدیریت عامل این شرکت قدردانی کرد.

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران یکی از شرکت‌های تابع شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است که بهره‌برداری و راهبری عملیات تولید از میدان‌های مهمی از جمله گچساران، بی‌بی ‌حکیمه، سیاه مکان، رگ‌سفید، پازنان، منصورآباد، نرگسی و کیلورکریم را به‌عهده دارد.