گزارش تصویری بیست و یکمین نمایشگاه نفت،گاز و پتروشیمی روسیه

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه گفت: صنعت پتروشیمی ایران آماده است تا توانمندی‌های تخصصی خود را در حوزه پتروشیمی و محصولات دانش‌بنیان را با شرکت های پیشرو به اشتراک بگذارد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مرتضی شاهمیرزایی در حاشیه بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه با حضور در همایش تخصصی صنعت پتروشیمی  بر آمادگی همکاری های فناورانه با کشورهای پیشرو در زمینه صنعت نفت گاز، پالایش و پتروشیمی تاکید کرد و گفت: فدراسیون روسیه سابقه ای کهن در صنعت نفت گاز و پتروشیمی را دارا است و زمینه های همکاری خوبی با شرکت های این کشور وجود دارد.

وی هدف شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سایر شرکت های پتروشیمی از حضور در نمایشگاه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روسیه را، تعریف همکاری های جدید در حوزه های مختلف دانش فنی در این صنعت و نیز صنایع نفت و گاز را عنوان کرد .

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 20

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 19

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 18

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 17

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 16

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 15

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 14

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 13

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 12

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 11

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 10

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 9

 

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 8

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 7

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 6

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 5

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 4

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 3

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 1

مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 2

مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه 1