دیدار مدیرعامل شرکت ملی نفت با نایب‌رئیس مجلس اندونزی/گزارش تصویری

محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امروز (شنبه، ۱۷ اردیبهشت‌ماه) با رحمت گوبل، نایب‌رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی در امور صنعت و توسعه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

دیدار محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با رحمت گوبل، نایب‌رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی
دیدار محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با رحمت گوبل، نایب‌رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی
محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
دیدار محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با رحمت گوبل، نایب‌رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی
رحمت گوبل، نایب‌رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی
دیدار محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با رحمت گوبل، نایب‌رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی
دیدار محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با رحمت گوبل، نایب‌رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی
دیدار محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با رحمت گوبل، نایب‌رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی
 محمد محمدی‌پور، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران
دیدار محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با رحمت گوبل، نایب‌رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی
رحمت گوبل، نایب‌رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی
دیدار محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با رحمت گوبل، نایب‌رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی
دیدار مدیر عامل شرکت ملی نفت با رحمت گوبل، نایب‌رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی در امور صنعت و توسعهدیدار محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با رحمت گوبل، نایب‌رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی