سانسرز: بازار متانول چین در محدوده باریکی اوج گرفت

قیمت‌های نفت در شوک بوده و قیمت‌های زغال سنگ هزینه‌های تولید را مورد حمایت خود قرار می‌دهند. در رابطه با کالاهای نقدی، عرضه در بازار داخلی افزایش یافت، و بازار بندر عمدتاً مشغول کاهش ذخایر بود.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛بر اساس داده‌های سانسرز، قیمت‌های متانول داخلی بندر شرق چین در روز ۲۰ اکتبر با افزایش ۰.۴۲ درصدی نسبت به روز کاری قبلی و افت ۲۸.۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در میزان ۲۸۹۸ رنمینبی در هر تن قرار گرفتند. قیمت‌های متانول معاملات آتی بازار بورس ژنگژو در ۲۰ اکتبر اوج گرفتند. قیمت‌های قراردادی ام‌ای ۲۳۰۱ با افزایش ۱.۷۰ درصدی نسبت به روز تجاری قبلی در میزان ۲۶۹۹ رنمینبی در هر تن ارزیابی شدند.

قیمت‌های نفت در شوک بوده و قیمت‌های زغال سنگ هزینه‌های تولید را مورد حمایت خود قرار می‌دهند. در رابطه با کالاهای نقدی، عرضه در بازار داخلی افزایش یافت، و بازار بندر عمدتاً مشغول کاهش ذخایر بود. جو قیمتی متانول داخلی همزمان با تطبیق محدود قیمت‌ها ثابت بود و جو معاملاتی نیز به روند خود ادامه داد.

شرایط کوتاه‌مدت بازار متانول داخلی چین عمدتاً مشخص است.