معامله پتروشیمی‌ها با مردم؛

مصرف گاز را کاهش دهید معادل ۸۰ درصد نرخ خوراک را دریافت کنید

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران گفت: پتروشیمی‌ها حاضرند در صورتی که مردم در 4 ماه سال سرد صرفه‌جویی کنند و نسبت به سال قبل میزان مصرف گاز را کاهش دهند 80 درصد قیمت خوراک را به مردم بدهند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ احمد مهدوی‌ابهری درباره تامین خوراک پتروشیمی‌ها بخصوص خوراک گازی با توجه به شرایط تولید و مصرف آن اظهار داشت: تراز گازی ما منفی است و سال به سال هم اوضاع بدتر می‌شود، بنابراین دو راه بیشتر نداریم، یکی سرمایه‌گذاری‌های جدید در میادین گازی و دیگری صرفه‌جویی است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گازی برای درازمدت است و طی یک تا دو سال جواب نمی‌دهد، افزود: اکنون پتروشیمی‌ها ورود به حوزه‌های گازی و سرمایه‌گذاری در این بخش را آغاز کرده‌اند، هم به تولید گاز کشور افزوده شود و هم اینکه خود از آن بهره‌مند می‌شوند.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران تصریح کرد: پیشنهاد دیگر ما برای عبور از چالش کمبود گاز در کشور صرفه‌جویی است، ما به وزارت نفت اعلام کردیم پتروشیمی‌ها حاضرند که اگر مردم در ۴ ماه سال سرد صرفه‌جویی کنند و نسبت به سال قبل میزان مصرف گاز را کاهش دهند ۸۰ درصد قیمت خوراک را به مردم بدهند، یعنی منابع را نیز پتروشیمی‌ها تامین کنند. اگر به این شکل ۲ تا ۳ درصد هم در مصرف گاز صرفه‌جویی شود نه تنها در زمستان گاز پتروشیمی‌ها قطع نمی‌شود بلکه به تولید و ارزآوری کشور هم ضربه وارد نمی‌شود.

وی یادآور شد: صرفه‌جویی باید از منازل، صنایع مختلف و نیروگاه‌ها آغاز شود هرچند که باید خیلی زودتر این اقدامات را انجام می‌دادیم.

مهدوی با اشاره به اظهارات وزیر نفت مبنی بر اشکالات در قانون ماده ۱۲ رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: اشکالاتی در قانون ماده ۱۲ رفع موانع تولید وجود دارد که باعث شده کارایی خوبی نداشته باشد بنابراین دولت باید لایحه بدهد و توسط نمایندگان اصلاح شود تا مسیر برای اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی هموار شود.

وی در ادامه گفت: پتروشیمی‌ها تنها ۸ درصد گاز کشور را مصرف می‌کنند، اما بیشترین، تولید، صادرات و ارزآوری را داشته است، بقیه گاز نیز به مصرف خانگی و سایر بخش‌ها می‌رسد. بنابراین باید به سمت صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری در مناطق گازخیز و میادینی که قبلا شناسایی شده؛ برویم تا پروژه‌های ارزآور متوقف نشوند.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران تاکید کرد: اولویت وزارت نفت برای قطع گاز پتروشیمی‌ها نیستند زیرا برای ارزآوری مهم هستند، اما به هرحال سال قبل ما هم قطعی داشتیم و تصور این است که امسال هم قطعی خواهیم داشت. بنابراین برای کاهش قطعی برق و گاز باید دست به کار شویم و خرید گاز صرفه‌جویی از مردم را راه‌اندازی و زیرساخت‌های آن را آماده کنیم، سرمایه‌گذاری در میادین هم دیگر دستور کار ما است اما بزودی جواب نمی‌دهد.