تحلیل کوتاه نوشت؛ 

پاکستان مشتری جدید روسیه / از دست رفتن بازار آسیای میانه ایران

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ روسیه بعد از تجاوز به اوکراین و تحریم ها، حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب گاز بدون مشتری دارد و در حال حاضر به پاکستان پیشنهاد قرارداد بلند مدت LNG را داده است و حتی به عنوان تشویق حاضر به تخفیف ویژه از بابت نفت، بنزین و گازوئیل هم شده است.

به نظر می رسد دیگر بازار انرژی پاکستان در دسترس ایران نخواهد بود.