کاهش ۸۵ درصدی تولید پتروشیمی پردیس به علت قطع گاز

امروز پتروشیمی پردیس هم اعلام کرد علاوه بر کاهش ظرفیت 80 درصدی فاز یک این مجتمع در روزهای اخیر، سرمای هوا و افت فشار گاز، سبب شده تا فاز دو و سه این مجتمع هم با کاهش ظرفیت 85 درصدی روبه رو شود و این کاهش ظرفیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ این در حالی است که اکثر پتروشیمی های اوره و متانول ساز با کاهش شدید ظرفیت تولید روبه رو هستند، به این ترتیب نرخی برای اوره پتروشیمی های پردیس، شیراز و کرمانشاه در هفته جاری توسط هلدینگ پارسیان اعلام نشده است.

از سوی دیگر در بازار اوره، دامپینگ شرکتهای روسیه همچنان ادامه دارد و به این ترتیب اوره سازهای ایرانی قادر به فروش و صادرات اوره نیستند و بازارهای خود را کم و بیش از دست داده اند.