سرپرست هلدینگ صبا انرژی صندوق بازنشستگی کشوری معرفی شد

سرپرست هلدینگ سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی صندوق بازنشستگی کشوری (صبا انرژی) معرفی شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در پی استعفای مهندس محمد ابراهیمی، علیرضا زمانی پور به عنوان سرپرست شرکت توسط نعمت اله ترکی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری معرفی و مراسم معارفه وی در دفتر سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری برگزارشد.