کشف یک میدان گازی جدید در شرق مدیترانه

شرکت انی ایتالیا از کشف یک میدان گازی جدید در شرق مدیترانه در مقابل سواحل مصر خبر داد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ میدل ایست نیوز: شرکت انی ایتالیا از کشف یک میدان گازی جدید در شرق مدیترانه در مقابل سواحل مصر خبر داد.
به گزارش اسپوتنیک، در بیانیه این شرکت آمده که این کشف در چاه اکتشافی نرجس ۱ واقع در منطقه دریایی نرجس رخ داده است.
بیانیه مذکور افزود که می توان این اکتشاف را با استفاده از نزدیکی به امکانات موجود شرکت اینی توسعه داد.
با توجه به اینکه اخیرا مناطق اکتشافی در شمال رفح، شمال الفیروز و شمال شرق العریش، طیبه و بیلاتریکس سیتی شرق به شرکت اینی داده شده، اکتشاف جدید را نیز توسعه خواهد داد.
براساس بیانیه مذکور، امتیاز مصر در منطقه دریایی نرجس، ۱۸۰۰ کیلومتر مربع است.