حیدرنیا مدیرعامل پتروشیمی شیراز شد

طی حکمی از سوی نفت و گاز پارسیان ،احمدرضا حیدر نیا به عنوان مدیرعامل پتروشیمی شیراز معرفی شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ حیدر نیا که از مدیران با سابقه صنعت پتروشیمی است پیش از این مدیر عامل شرکت پتروشیمی سیراف را بر عهده داشت.