«بوعلی» هرسال بهتر از پارسال!

افزایش ۹۸ درصدی سود عملیاتی پتروشیمی بوعلی سینا در ۹ماهه سال‌جاری/ فروش «بوعلی» ۸۸ درصد افزایش یافت

مدیرمالی پتروشیمی بوعلی سینا با ارائه گزارش عملکرد شرکت از شکسته شدن رکوردهای تولید، فروش و سودآوری طی ۹ ماهه سال جاری خبر داد‌.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مدیرمالی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با اشاره به عملکرد این مجتمع آروماتیکی طی ۹ ماهه سپری شده سالجاری اظهار داشت: طی اینمدت سود «بوعلی» نسبت به مدت مشابه  سال قبل ۸۱ درصد و سود عملیاتی بیش از ۹۸ درصد افزایش را تجربه کرده است .

وی تولید پایدار ، مستمر و بدون حاشیه را از عوامل موفقیت شرکت عنوان کرد و افزود: طی این مدت تولید مجتمع نسبت به دوره مشابه قبل با بیش از ۶ درصد افزایش همراه بوده و شرکت بیش از ۳۴ درصد ظرفیت در ۹ ماهه  رشد تولید داشته است.
محمد رحیمی پور در ادامه ارائه گزارش ۹ ماهه خود با اشاره به وضعیت فروش پتروشیمی‌ بوعلی سینا خاطر نشان کرد: در ۹ ماهه نخست سال جاری  فروش شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۸ درصد افزایش داشته است.
وی درپایان به منظور اطلاع سهامداران افزود: پس از افزایش سرمایه شرکت، سود هر سهم بر اساس سرمایه جدید و تعداد سهام جدید محاسبه شده است.