حضور شرکت پتروشیمی مارون در بیست و ششمین دوره نمایشگاه روپلاستیکا

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شرکت پتروشیمی مارون در بیست و ششمین دوره نمایشگاه روپلاستیکا واقع در مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر مسکو و در سالن فوروم حضور یافته است.

نمایشگاه روپلاستیکا ساعاتی پیش در کشور روسیه و شهر مسکو آغاز شد و تا ۷ بهمن ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.