مدیران عامل پتروشیمی دهدشت و اندیمشک منصوب شدند

با صدور حکمی؛ محمد شکری بعنوان مدیرعامل پتروشیمی دهدشت و همچنین رحیم محمدی مهر بعنوان مدیرعامل پتروشیمی اندیمشک منصوب شدند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شکری پیش از این مدیر تدارکات و مدیر خدمات فنی اروند و مدیر پروژه پتروشیمی دهدشت بود. همچنین محمدی مهر نیز پیشتر رییس خدمات فنی پتروشیمی تندگویان بود.