اسدالله غلامپور مدیرعامل پتروشیمی مروارید شد

دکتر اسدالله غلامپور، از مدیران خوشنام و موفق صنعت پتروشیمی بعنوان مدیرعامل پتروشیمی مروارید منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ دکتر غلامپور، پیشتر مدیرعاملی مگا پروژه کیان، پتروشیمی امیر کبیر و عضویت در هیأت مدیره پتروشیمی مارون را در سوابق کاری خود تجربه کرده است.