با حکم مدیـرعامل هلدینگ انرژی سپهر؛

«حسن نزهت» به عنوان مدیـرعـامل  پتـروشیمی سیـراف انـرژی منصوب شد

آئین معارفه مدیرعامل شرکت پتروشیمی سیراف انرژی برگزار شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در این آئین که با حضور علی یاری مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر و غلامرضا مقیمی قائم مقام پتروفرهنگ برگزار شد، «حسن نُـزهت» به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سیراف انرژی منصوب شد.
مدیریت طرح های صنعتی ایران، رئیس هیئت مدیره پتروشیمی تبریز و عضو هیئت مدیره پتروشیمی آریا قسمتی از کارنامه کاری حسن نزهت است.
شرکت پتروشیمی سیراف انرژی به عنوان زیرمجموعه هلدینگ انرژی سپهر با حدود ۵۸ درصد پیشرفت در شهرستان بندردیر استان بوشهر قرار دارد.