بازدید معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از شرکت پالایش گاز هویزه خلیج فارس

مرتضی شاهمیرزایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با حضور در شرکت پالایش گاز هویزه خلیج فارس از این شرکت بازدید کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از روابط عمومی شرکت پالایش گاز هویزه خلیج فارس، پنجشنبه (٢۵ اسفندماه) مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، از شرکت پالایش گاز هویزه خلیج فارس بازدید در جریان آخرین وضعیت شرکت قرار گرفت.