روسیه، متقاضی کاتالیست ایرانی صنعت پتروشیمی

رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت : کشور روسیه متقاضی دریافت کاتالیست ایرانی صنعت پتروشیمی است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز در آیین گشایش دفتر پارک نوآوری و فناوری نفت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اظهار کرد: توانمندی‌های بسیاری در کشور وجود دارد که یک نمونه آن در پتروشیمی، تولید کاتالیست‌هایی است که نوع ایرانی آن در دنیا طرفدار دارد.

محمد اسماعیل کفایتی افزود: روسیه متقاضی استفاده از کاتالیست‌هایی است که در کشور و از سوی جوانان همین مرز و بوم تولید شده است.

مدیر پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت بیان کرد: تقاضا برای کاتالیست‌های ایرانی آنقدر زیاد بود که شرکت‌های ایرانی ظرفیت پاسخگویی به این حجم از تقاضا توسط روسیه را نداشتند.

کفایتی همچنین از میزبانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برای گشایش و استقرار دفتر پارک فناوری صنعت نفت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی قدردانی کرد.

وی بیان کرد: امیدوارم با استقرار دفتر بصورت رسمی، بتوانیم در سریع‌ترین زمان ممکن به موضوعات شرکت‌های دانش بنیان و فناور پاسخ بدهیم و یاری‌دهنده جوانان دانشمندمان باشیم.