در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی؛

اقدام‌های شرکت ملی نفت ایران در حوزه افزایش تولید نفت و گاز بررسی شد

عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در تشریح نشست روز دوشنبه ۲۰ شهریور کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با حضور

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در تشریح نشست روز دوشنبه ۲۰ شهریور کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با حضور محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برگزار شد، گفت: در این نشست مباحثی همچون توسعه و فشارافزایی پارس جنوبی، بهینه‌سازی، مهار گازهای همراه نفت، میزان تولید، صادرات، ذخایر نفت، همچنین سوخت تحویلی به پالایشگاه‌ها بررسی شد. همچنین در این نشست گزارشی از اقدام‌های انجام‌شده پیرامون افزایش تولید نفت و گاز در سال ۱۴۰۱ و انجام تکالیف وزارت نفت در این حوزه ارائه شد.

در ادامه این نشست گزارشی از اقدام‌های انجام‌شده همسو با مسئولیت‌ اجتماعی شرکت ملی نفت ایران و ظرفیت‌های ایجادشده در هر میدان و اقدام‌های انجام‌شده در حوزه مهار گازهای همراه نفت ارائه
شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این نشست گزارشی از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و اقدام‌های انجام‌شده در میدان‌های مشترک گازی ارائه کرد و سپس نمایندگان نیز هرکدام نظرات خود را پیرامون گزارش ارائه‌شده مطرح کردند.