وقتی دنیا حیرت‌زده شد؛

فاز ۱۱ پارس جنوبی ورق ایرانی تقویم صنعت نفت جهان

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ وقتی که دولت سیزدهم به متخصصان داخلی اعتماد کرد و توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان نقطه عطف تاریخ معاصر صنعت نفت ایران رقم خورد، منتقد‌نماها از خواب زمستانی برخواستند و به جای آنکه به تشویق و تشکر از کارکنان صنعت نفت برای تحقق این مهم بپردازند، برای بهره برداری از اهداف سیاسی خود و به دنبال تخریب برآمده و از این شگفتی رقم خورده به راحتی چشم پوشی کردند.

طرح توسعه فاز ۱۱ به عنوان آخرین طرح توسعه در میدان گازی پارس جنوبی طرحی بود که با هر کم و کاستی و شرایط دشواری که دشمنان ایران و ایرانی برای کشور به وجود آوردند توسط دولت سیزدهم و با حمایت ویژه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران محقق شد و اینکه روسی ها بر این موفقیت صحه می گذارند، بیانگر آن است که این رخداد واقعا بزرگ است و جای تعریف و تمجید دارد.

برخی‌ها که تعریف و تجمید روسی ها از ایران و دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران در فاز ۱۱ پارس جنوبی را شوخی می دانند آن هم وقتی که شرایط حضور و تجربه های گذشته دولت های قبل و شرکت های خارجی را در این طرح می دانند، به دنبال چیزی جز تخریب تلاش نفتی‌ها نیستند، زیرا اگر این افراد غبار چشم هایشان را از سیاست های جناحی پاک کنند و اندکی به فکر منافع کشور و مردم باشند، قطعا دستاورد ایران در فاز ۱۱ پارس جنوبی را یک نقطه عطف در تاریخ صنفت نفت ایران آن هم توسط محققان و تلاشگران صنعت نفت ایران می دانند.

این اقدام جهادی و بی نظیر شرکت ملی نفت ایران در موضوع اجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی آن هم بدون حضور خارجی ها و با تکیه بر توان داخلی، دستاوردی است که برای همه دنیا تعجب برانگیز است اما همت و توان تلاش نیروهای جهادی داخل کشور بر این است که ما می توانیم و این امر در عمل به نمایش گذاشته شد و مایه حیرت نه تنها روسی ها بلکه همه دنیا شد.

منبع: راوی‌نفت