مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی موجب افزایش تولید شده است

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: راهبرد عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی موجب افزایش تولید و آرامش بازار شده است و تداوم این امر مستلزم همگرایی و یکپاچگی شرکت ها است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیرنفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، امروز یکشنبه (۲۹ بهمن ماه) در نخستین نشست شورای سیاست گذاری رویداد علمی صنعتی (CDIE) اظهارکرد: حمایت از تولید داخل و رونق فعالیت های واحدهای تولیدی در حوزه صنایع پایین دستی از راهبردهای مهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت سیزدهم است.
وی خاطرنشان کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزون بر تامین مواد اولیه و خوراک مورد نیاز صنایع پایین دستی و تکمیلی که در سال جاری رشد چشمگیری داشته است، با اجرای راهبرد عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی موجب افزایش تولید، ایجاد امنیت و آرامش در بازار شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: همگرایی و تعامل میان شرکت های فعال در صنایع پایین دستی پتروشیمی می تواند موجب یکپارچگی و ثبات بازار می شود و شرکت ها نباید سودای واسطه گری داشته باشند.
مرتضی شاهمیرزایی با اشاره به ضرورت ایجاد نوآوری و پژوهش در حوزه صنایع پایین دستی کشور، افزود: خوشبختانه با همکاری و تلاش های شرکت ها و صنایع در تامین نیازهای فناورانه خود از داخل، شاهد خودکفایی کشور در حوزه دانش فنی هستیم.
وی افزود: باید زمینه توسعه متوازن و تکمیل زنجیره ارزش از سوی صنایع تکمیلی پتروشیمی مورد توجه قرار بگیرد تا با تنوع تولید گرید های جدید نیاز بخش های مختلف صنایع پایین دستی تامین شود.