اجرای طرح جامع ارتباطات رادیویی شبکه داده در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب/ ارتقا کیفی زیرساخت رادیویی

رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از اجرای طرح جامع ارتباطات رادیویی شبکه داده در این شرکت خبر داد و گفت: با توجه به مجاورت محل استقرار بیش از 80 درصد از دکل‌های حفاری با کارخانه شرکت‌های بهره‌برداری کارون، مارون، آغاجاری، گچساران و مسجدسلیمان و قرار گرفتن آن‌ها در پوشش رادیویی ارتباطات شبکه‌ای اینترانت این کارخانه‌ها، پروژه تغییر بستر زیرساخت ارتباطی دکل‌های حفاری آغاز شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب؛ عباس رضایی، رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از اجرای طرح جامع ارتباطات رادیویی شبکه داده در این شرکت خبر داد و  اظهار کرد: به منظور ارتقاء کیفی زیرساخت رادیویی سازمان و تغییر بستر ارتباطات دکل‌های حفاری طرح جامع ارتباطات رادیویی شبکه داده فاوا مناطق نفتخیز جنوب اجرایی شده است.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ با تصمیمات اتخاذ شده در مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بنا شد تا ضمن بازنگری در زیرساخت‌های ارتباطات رادیویی شبکه دیتا و بهینه سازی ارتباطات رادیویی در سطح شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از زیرساخت رادیویی شبکه LAN  اینترانت موجود در منطقه به‌صورت همزمان، افزون بر ارتباطات شبکه اینترانت سازمان، جهت ارتباطات دکل‌های حفاری مستقر در منطقه استفاده شود.

رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: این موضوع آغاز کننده تغییرات زیرساخت  ارتباطات دکل‌های حفاری از بستر ماهواره‌ای به بستر لینک‌های رادیویی (زمینی) شد، هدف از این اقدام، ارتقاء زیرساخت ارتباطی شبکه داده‌ای کارخانه‌های بهره‌‍برداری، ارتباطات رادیویی میان شرکت‌ها و همچنین فراهم کردن امکان بهره‌مندی از این زیرساخت جهت ترافیک دکل‌های حفاری است.
رضایی ادامه داد: با توجه به مجاورت محل استقرار بیش از ۸۰ درصد از دکل‌های حفاری با کارخانه شرکت‌های بهره‌برداری کارون، مارون، آغاجاری، گچساران و مسجدسلیمان و قرار گرفتن آن‌ها در پوشش رادیویی ارتباطات شبکه‌ای اینترانت این کارخانه‌ها، پروژه تغییر بستر زیرساخت ارتباطی دکل‌های حفاری آغاز شد.

وی ادامه داد: در گام نخست پروژه، ۱۳ مرکز مخابراتی واقع در کارخانه‌های بهره‌برداری کارون و مارون به عنوان پایلوت به تجهیزات رادیویی جدید(مالتی پوینت) مجهز شدند که نتیجه این کار ایجاد پوشش رادیویی جدید در منطقه شد.

رییس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: در ادامه حدود ۲۴ دکل حفاری بر بستر ارتباطات رادیویی شبکه مناطق نفتخیز جنوب، جدا از زیرساخت ماهواره، زیر چتر سیگنال رادیویی قرار گرفت و بر بستر جدید با طراحی امن صورت گرفته، ترافیک دیتای شبکه این دکل‌های حفاری به شبکه اینترانت مناطق نفتخیز جنوب متصل شد.

رضایی ضمن تاکید بر اهمیت رعایت امنیت در طراحی و ارتباطات شبکه های تحت پشتیبانی گفت: در ادامه پیگیری پروژه، با هدف توسعه زیرساخت رادیویی شبکه مناطق نفتخیز جنوب و پوشش ۱۰۰ درصدی دکل‌های حفاری مستقر در جغرافیای شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروژه مطالعاتی تحت عنوان “خدمات مطالعاتی مهندسی و تهیه بسته FEED طرح جامع ارتباطات رادیویی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب” تعریف و موضوع از طریق برگزاری مناقصه پیگیری و در نهایت طی مدت ۸ ماه کار مداوم، طرح نهایی ارتباطات رادیویی شرکت مهیا شد.

وی با اشاره به نتایج حاصل از اجرای این پروژه‌ها اظهار کرد: ارتقاء امنیت شبکه اینترانت و ارتباطات دکل‌های حفاری با جداسازی و تفکیک ترافیک مختلف شبکه، ارتقاء سطح سرویس پذیری (اینترنت و اینترانت) دکل های حفاری با افزایش چشمگیر پهنای باند ارتباطی از Kbps به Mbps و اقدام اساسی در جهت حذف وابستگی کامل به ماهواره و صرفه اقتصادی با راه اندازی زیرساخت رادیویی در چاه‌ها و دکل‌های حفاری از جمله نتایج حاصل از اجرای این طرح ها است.
رضایی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت ارتباطات رادیویی با هدف بسترسازی جهت اجرای پروژه‌های چاه دیجیتال و هوشمندسازی مخازن و میادین نفت و گاز، ارتقاء زیرساخت ارتباطات رادیویی در جغرافیای مناطق نفتخیز جنوب با تعویض تجهیزات قدیمی و ایجاد لینک‌های جدید رادیویی، ایجاد پوشش رادیویی در کل منطقه جغرافیایی با هدف امکان سرویس پذیری (خودروهای بحران و …) در زمان‌های بروز بحران در کل پهنه مناطق نفتخیز جنوب و ارتقاء سطح پایداری شبکه و ارتباطات کارخانجات بهره‌برداری و همچنین دکل‌های حفاری با طراحی لینک‌های ارتباطی جدید به‌عنوان لینک‌ها و مسیرهای اصلی و پشتیبان از دیگر اهداف اجرای این پروژه‌ها است.

وی مهیا شدن امکان استفاده همزمان از بسترهای ارتباطی لینک‌های رادیویی و ارتباطات ماهواره در دکل‌های حفاری با اولویت کاهش نفوذ ارتباطات ماهواره و ارتقا سطح پایداری شبکه و ارتباطات دکل‌های حفاری و امکان سنجی بهره‌برداری از پوشش اپراتورهای معتبر داخلی (همراه اول، ایرانسل، رایتل،…) جهت شبکه اینترنت در محل استقرار دکل‌های حفاری در جغرافیای مناطق نفتخیز را از دیگر دستاوردهای اجرایی این طرح ها دانست و عنوان کرد: ماحصل اجرای پروژه‌های فوق دستیابی به توسعه زیرساخت ارتباطات رادیویی با هدف بسترسازی جهت اجرای پروژه‌های چاه دیجیتال و هوشمندسازی مخازن و میادین نفت و گاز، ارتقاء سطح سرویس پذیری (اینترنت و اینترانت) دکل های حفاری با افزایش چشمگیر پهنای باند ارتباطی از Kbps به Mbps، اقدام اساسی در جهت حذف وابستگی به ماهواره و صرفه اقتصادی با راه اندازی زیرساخت رادیویی در چاهها و دکل های حفاری و ارتقاء امنیت شبکه اینترانت و ارتباطات دکل‌های حفاری با جداسازی و تفکیک ترافیک مختلف شبکه است.

رییس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در پایان گفت: ارتقاء زیرساخت ارتباطات رادیویی در جغرافیای مناطق نفتخیز جنوب با تعویض تجهیزات قدیمی و ایجاد لینک‌های جدید رادیویی، ایجاد پوشش رادیویی در کل منطقه جغرافیایی با هدف امکان سرویس پذیری(خودروهای بحران و …) در زمان‌های بروز بحران در کل پهنه مناطق نفتخیز جنوب، ارتقاء سطح پایداری شبکه و ارتباطات کارخانجات بهره برداری و همچنین دکل های حفاری با طراحی لینک‌های ارتباطی جدید به‌عنوان لینک‌ها و مسیرهای اصلی و پشتیبان ، مهیا شدن امکان استفاده همزمان از بستر های ارتباطی  لینک‌های رادیویی و ارتباطات ماهواره در دکل های حفاری با اولویت کاهش نفوذ ارتباطات ماهواره و ارتقا سطح پایداری شبکه و ارتباطات دکل های حفاری و امکان سنجی بهره برداری از پوشش اپراتورهای معتبر داخلی (همراه اول، ایرانسل، رایتل،…) جهت شبکه اینترنت در محل استقرار دکل های حفاری در جغرافیای مناطق نفتخیز از دیگر اهداف اجرای این طرح است.
رییس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در پایان ابراز داشت: در حال حاضر تاسیسات نفت و گاز حوزه کارون و مارون بطور کامل و بخشی از منطقه آغاجاری در پوشش چتر سیگنال رادیویی شبکه اینترانت مناطق نفتخیز جنوب واقع شده است و کار در مناطق گچساران و مسجدسلیمان نیز در حال پیگیری است.