مهندس دانشی تأکید کرد:

ضرورت روزآمدسازی دانش و اطلاعات مدیران مناطق نفتخیز جنوب / آموزش های راهبردی مدیران مدنظر مدیریت توسعه قرار گیرد

مهندس دانشی با تأکید بر ضرورت روزآمدسازی دانش و اطلاعات مدیران مناطق نفتخیز جنوب، اظهار داشت: اگر دانش افراد در کسوت های مختلف به روز نشود همچون آب و سرابی خواهند بود که پس از مدتی به دلیل عدم سیالیت علمی از بین خواهد رفت.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، علیرضا دانشی، مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در حاشیه نخستین روز از برگزاری دوره آموزشی اقتصاد انرژی ویژه مدیران ارشد سازمان، اظهار داشت: موظف و مکلفیم به عنوان شرکتی صنعتی و بزرگ در کشور و منطقه، پیرامون روزآمدسازی اطلاعاتمان اقدامات لازم و مؤثر انجام دهیم.

مهندس دانشی با تأکید بر ضرورت روزآمدسازی دانش و اطلاعات مدیران مناطق نفتخیز جنوب، اظهار داشت: اگر دانش افراد در کسوت های مختلف به روز نشود همچون آب و سرابی خواهند بود که پس از مدتی به دلیل عدم سیالیت علمی از بین خواهد رفت.

مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، خاطرنشان کرد: اهمیت کسب علم برای مناطق نفتخیز جنوب به دلیل گستردگی  حوزه عملیات و تنوع مأموریت‌ها بیش از سایر دستگاه‌هاست؛ از وجهی دیگر این مجموعه بنگاهی اقتصادی نیز به شمار می رود و باید براساس منطق اداره شود.

مهندس دانشی بر ضرورت اهتمام مدیران و کارکنان در علم آموزی تاکید کرد و افزود: دین و شریعت برای طلب علم جایگاه ویژه ای قائل است، به طوری که در آموزه های قرآنی نیز ارزش انسان به دانش او ذکر شده.

وی در پایان گفت: انتظار می رود که مدیریت منابع انسانی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اهتمامی ویژه تر و تلاشی مضاعف تر در جهت برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران و کارکنان بکوشد