عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی به ۵.۲ همت رسید

مدیرتوسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: بیش از 5 هزار میلیارد تومان عرضه اعتباری به صنایع پایین‌ دست پتروشیمی درفروردین ماه 1403 انجام شده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ عباس غلامی اظهار کرد: مجموع میزان فروش اعتباری در بورس های کالایی ۲۴ درصد و میزان ارزش عرضه های اعتباری در بورس های کالایی در فروردین ماه سال جاری قریب به ۵.۲ همت بوده است.

وی افزود: این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳.۲ همت بوده است که در نخستین ماه امسال رشد عرضه را رقم زده است.

مدیر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید براستمرار نهضت احیای واحدهای تولیدی، افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ترغیب شرکت‌های پتروشیمی به عرضه اعتباری محصولات بر این نوع عرضه تاکید دارد.

براساس عارضه ‌یابی موانع تولید صنایع تکمیلی ازسوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، موضوع تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور برای خرید مواد اولیه است.

در نتیجه این راهبرد، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان عرضه اعتباری به صنایع پایین‌دست پتروشیمی از فروردین تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ انجام شده است.