پتروشیمی مارون پیشتاز تولید و فروش زمستان

بررسی گزارش‌های مالی پتروشیمی‌ها، نام پتروشیمی مارون (مارون) را در صدر بیشترین افزایش درآمد حاصل از فروش زمستان ۱۴۰۲ قرار می‌دهد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛حال باید دید کدام پتروشیمی در زمستان سال ۱۴۰۲ عملکرد بهتری را از نظر رشد درآمدزایی داشته است.

بررسی گزارش‌های مالی پتروشیمی‌ها، نام پتروشیمی مارون (مارون) را در صدر بیشترین افزایش درآمد حاصل از فروش زمستان ۱۴۰۲ قرار می‌دهد.

به طوری که پتروشیمی مارون در زمستان ۱۴۰۲ موفق شد درآمد زمستان خود را به ۱۴ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان برساند.

گفتنی است این عدد در مقایسه با زمستان ۱۴۰۱ بیشتر از ۵۶ درصد با تلاشهای دکتر امین امرایی مدیرعامل جوان و انقلابی افزایش داشته که باعث ایجاد تولید و خودکفایی رسیده است.