نوری سهام هرمز را هم خرید

پتروشیمی نوری در مزایده ۶۷٪ سهام پتروشیمی هرمز خلیج فارس را خرید.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در اطلاعیه ای از برنده شدن پتروشیمی نوری در مزایده خرید ۶۷٪ سهام پتروشیمی هرمز خلیج فارس با مبلغ نهایی ۳،۸۱۴ میلیارد تومان خبر داد.

گفتنیست این مزایده روز گذشته برگزار و طی آن بخش اعظم سهام این طرح پلی الفینی واگذار گردید.