تکذیب خبر انتصاب سرپرست شرکت پتروشیمی بوشهر

خبر انتصاب عبدالله عبادی عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی بوشهر تا تعیین مدیر عامل به عنوان سرپرست این شرکت تکذیب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به دنبال انتشار خبر “انتصاب عبادی عضو هیات مدیره پتروشیمی بوشهر تا تعیین مدیرعامل به طور موقت سرپرست این شرکت شده است و مدیرعامل جدید از هلدینگ پترو فرهنگ به بوشهر خواهد آمد”، توسط برخی رسانه‌ها و صفحه های شبکه‌های اجتماعی، روابط عمومی این شرکت اعلام می دارد که هیچ تصمیمی مبنی موضوع مذکور گرفته نشده است و خبر فوق اساسا کذب است.