رکورد بارگیری در انبار محصول شرکت پتروشیمی مارون شکسته شد

با همت مدیران و پرسنل پرتلاش شرکت پتروشیمی مارون بخصوص واحد های فنی و تولید و انبار محصول ، رکورد بارگیری محصولات شکسته شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در این راستا صبح امروز طی نشستی از مدیران مربوطه تقدیر بعمل آمد.

واضح است که این رکورد نشان از آن دارد شرکت پتروشیمی مارون توانسته عملکرد و رضایتمندی مشتریان را بخوبی جلب کند و در بخش بازاریابی نقش خود را بخوبی اجرا نماید.