عملکرد سال ۱۴۰۲ پتروشیمی آبادان زیر ذره بین

شرکت پتروشیمی آبادان برای سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۲ درآمد عملیاتی ۸۱۳ میلیاردتومانی، زیان ناخالص ۶۳۴ میلیاردتومان و زیان خالص و چشمگیر ۱/۲ هزارمیلیاردتومان را به ثبت رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بترتیب ۲۵ درصد کاهش، ۵۷ درصد افزایش و ۴۲ درصد افزایش را بیان می‌سازد تا این شرکت در نهایت ۱.۱۹۳ ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کند درحالیکه این مقدار در سال گذشته ۸۲۹ ریال بود.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شرکت پتروشیمی آبادان برای سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۲ درآمد عملیاتی ۸۱۳ میلیاردتومانی، زیان ناخالص ۶۳۴ میلیاردتومان و زیان خالص و چشمگیر ۱/۲ هزارمیلیاردتومان را به ثبت رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بترتیب ۲۵ درصد کاهش، ۵۷ درصد افزایش و ۴۲ درصد افزایش را بیان می‌سازد تا این شرکت در نهایت ۱.۱۹۳ ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کند درحالیکه این مقدار در سال گذشته ۸۲۹ ریال بود.

کاهش تولید و فروش PVC اصلی‌ترین علت عملکرد مالی ضعیف این تولیدی تابعه هلدینگ تاپیکو می‌باشد از طرفی بدهی‌های جاری شرکت با ۴۹ درصد رشد به ۳/۸ همت افزایش یافته این درحالیست که میزان دارایی‌های جاری شرکت ۱/۳۵ همت گزارش شده است.

طی این مدت هزینه‌های فروش، اداری و عمومی آبادان طی مدت مورد گزارش با ۵۸۸ درصد افزایش به عدد ۲۰۶ میلیاردتومان افزایش یافته و پتروشیمی آبادان در نهایت به ازای هر سهم ۸ ریال زیان شناسایی کرده است.