عملکرد سال ۱۴۰۲ پتروشیمی شازند زیر ذره بین

گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۲ شرکت پتروشیمی شازند دال بر کاهش چشمگیر سود خالص این شرکت است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛درآمد سال ۱۴۰۲ شرکت پتروشیمی شازند در قیاس با سال ۱۴۰۱ با ۲۸٪ رشد به ۲۹/۹ همت، حجم تولید با ۴٪ رشد به ۱/۹۱ میلیون تن، حجم فروش با ۳٪ رشد به ۹۰۲ هزارتن و سود ناخالص با نیز ۷٪ رشد به ۲/۹ همت افزایش یافته است.

شازند برای سال مالی فوق الذکر سود خالص ۱/۷۶ همتی را گزارش نموده که نسبت به مدت مشابه قبل ۴۸ درصد کاهش را تحربه نموده و در نهایت به ازای هر سهم ۲.۱۸۸ ریال سود شناسایی کرده است.

در واکاوی کاهش چشمگیر سود خالص این پتروشیمی خوراک مایع در می‌یابیم که عواملی چون رشد ۱۵ درصدی نرخ خرید نفتا و همچنین افزایش هزینه‌های سربار تولید منجر به افزایش ۳۱ درصدی بهای تولید این شرکت تا به عدد ۲۶/۹ همت گردیده است.

شاراک برای سال مالی جاری حجم تولید ۱/۷ میلیون تنی، حجم فروش ۸۰۲ هزارتنی، درآمد ۳۰/۱ همتی و سود ناخالص ۱/۲ همتی را برآورد نموده و پیش بینی نموده که سود خالص نیز نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و به ۱/۲ همت تنزل یابد.

در پایان گفتنیست بدهی‌های جاری این‌شرکت طی سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۸ درصدی به ۷/۵ همت و جمع دارایی‌های جاری نیز طی این مدت با ۷ درصد رشد به ۹/۸ همت افزایش یافته است.