غول نفتی چین توسط آمریکا جریمه شد

شرکت «پتروچاینا اینترنشنال امریکا» که واحد شرکت پتروچاینا است، برای نقض قانون صادرات آمریکا، ۱۴.۵ میلیون دلار جریمه شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به گزارش بازار، دفتر دادستان کل منطقه جنوبی تگزاس در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد مقامات شواهدی را کشف کردند که این شرکت، اطلاعات نادرستی را در یک پایگاه داده الکترونیکی که صادرکنندگان برای اعلام صادرات بین‌المللی از آمریکا استفاده می‌کنند، گزارش کرده است.
شرکت «پتروچاینا اینترنشنال امریکا» سوخت دیزلی حاوی گوگرد فوق العاده اندک به ارزش بیش از ۳۲ میلیون دلار را به نادرستی، عنوان ترکیب روغن معدنی برای برخی معاملات صادراتی به مکزیک که در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ انجام شد، گزارش کرده است.
دفتر دادستان خاطرنشان کرد این شرکت به طور کامل در پروسه بررسی تخلفات، همکاری کرده و برنامه انطباق خود را بهبود داده است.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت «پتروچاینا اینترنشنال امریکا» در این باره اظهارنظر نکرد.