سهام خوراک خبرخوان خوراک اتم

از مجموع معاملات بازار سرمایه در دوهفته اخیر (11 -24 فروردین ماه) از میان 33 سهم مرتبط با پتروشیمی، 16 سهم روندی مثبت داشت و با افزایش قیمت روبرو شد و 17 سهم نیز کاهش قیمت را تجربه کرد. این توضیح هم ضروری است که تغییر قیمت ها عموما در محدوده ای کمتر از 3 درصد قرار داشت که نشان می دهد در این گروه تلاطم چندانی وجود نداشته است.
شاخص کل بازار سرمایه در پنجمین هفته کاری زمستان (30 دی -4 بهمن ماه) از دو میلیون و 186 هزار واحد در آغاز معاملات روز شنبه، به دو میلیون و 123 هزار واحد در پایان معاملات روز چهارشنبه رسید.
بررسی بازده‌ترین‌ سهم‌های پتروشیمی در ۳ماهه بهار ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دو پتروشیمی «بوعلی» و «پارس» با بازدهی بیش از ۳۰درصد بر بام جذابترین و سودده ترین سهم‌های پتروشیمی قرار گرفته‌اند و سهم‌ پتروشیمی های «فارابی» و «زاگرس» با بیشترین بازدهی منفی در قعر جدول ۳ماهه‌ تثبیت شده اند.