صنعت پتروشیمی ایران خوراک خبرخوان خوراک اتم

سفیر عربستان در نمایشگاه ایران پلاست تأکید کرد؛

سفیر عربستان در ایران بر وجود زمینه‌های مشترک همکاری میان صنعت پتروشیمی ایران و عربستان تأکید کرد و گفت: آماده گسترش همکاری‌ها با صنعت پتروشیمی ایران هستیم.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دیدار با مشاور عالی رئیس جمهوری و سفیر کشور قرقیزستان، اعلام کرد: ایران از امنیت کامل برای سرمایه گذاران در صنعت پتروشیمی و سایر حوزه ها برخوردار است، و هیچ گونه محدودیتی برای همکاری و مشارکت های خارجی نداریم.