رئیس کمیته پتروشیمی ستاد ابراهیم رئیسی مدعی شد:

ویدئو: با نهضت تکمیل زنجیره پتروشیمی، بیکاری حل و نیروی کار از خارج از کشور وارد می‌کنیم

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت احمدی نژاد و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران [در حال حاضر]، در سفری که روز گذشته همزمان با سفر ابراهیم رئیسی به استان خوزستان داشت، در بین مدیران صنعت پتروشیمی در شهر بندری ماهشهر گفت: «قطعا بدونید اگر ما نهضت تکمیل زنجیره ارزش در همه سطوح، مخصوصا در حوزه پتروشیمی را ایجاد کنیم، نه تنها بیکاری نخواهیم داشت، چه بسا نیازمند این باشیم که از کشورهای همسایه نیروی کار بکار بگیریم و آنها را در چرخه تولید مشغول به کار کنیم»/ نفیرنفت‌