با حمایت ‌‌های تاپیکو و متخصصین داخلی؛

رکورد تولید روزانه MTBE در شیمی بافت شکسته شد

پتروشیمی شیمی بافت در طی مدت گذشته از سال جاری علی‌رغم وجود تنگناهای مختلف، توانست رکورد تولید روزانه محصول MTBE را در طی مدت دو سال گذشته محقق کند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، با توجه به اهمیت تولید این محصول استراتژیک در کشور و همچنین در راستای منویات مقام معظم رهبری در حوزه تولید، مدیریت پتروشیمی شیمی بافت استراتژی‌های خود را در راستای رفع موانع و گلوگاه‌های تولیدی تعیین نمود و با جدیت و پیگیری‌های مستمر موفق شد ضمن تحول عظیم در فرآیندهای این شرکت، رکورد تولید بی‌سابقه‌ای را به مقدار ۳۰۷ تن در روز محصول MTBE را طی دو سال گذشته در این پتروشیمی ثبت نماید.

براساس این گزارش، دستیابی به این موفقیت ثمره اقدامات موثر مختلفی از جمله استمرار تولید و کاهش توقفات از طریق برگزاری جلسات و کنترل میزان تولید بصورت روزانه و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه‌ها با استفاده از سیستمهای به روز شده تعمیرات دوره ای مستمر PM و CM و توسعه مدیریت دارایی‌های فیزیکی بوده است.